E drejta për qasje në dokumente publike

Autore: Krenare Sogojeva

Vështirësitë e padurueshme për të siguruar të drejtën bazike për informim

Autor: Agron Demi

Rritja e transparencës institucionale nga qytetarët

Autor: Gzim Shala

Ligji që (s)i detyron institucionet për publikim proaktiv të dokumenteve publike

Autore: Mexhide Demolli-Nimani