Pse është e rëndësishme qasja në dokumente publike për gazetarët?

Autore: Dorentina Kastrati